PREMIS PERNIAGAAN

Koperasi IKM Johor Bahru mempunyai 8 buah lot premis perniagaan yang disewakan mengikut pada kadar RM200.00 hingga RM250.00 sebulan kepada anggota Koperasi dan juga bukan anggota dan syarikat persendirian.

Scroll to Top